Projekční a inženýrská kancelář

Komerční objekty, bytové a rodinné domy

O nás

Naše společnost se zabývá projekční činností ve výstavbě, zajišťujeme kompletní přípravu projektové dokumentace od studie přes územní a stavební řízení až po prováděcí dokumentaci. Zajistíme veškeré potřebné podklady a doklady k vydání stavebního povolení. Dále nabízíme autorský, technický a stavební dozor.

Naše služby

Projektové dokumentace

Zpracováváme kompletní projektové dokumentace pro pozemní stavby dle vyhlášky č. 405/2017 Sb.. 
 • Architektonické studie
 • Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Projektová dokumentace bouracích prací
 • Projektová dokumentace změny užívání stavby
 • Pasporty staveb
.•

Dílčí části projektové dokumentace

• Architektonické studie
• Stavební část projektové dokumentace
• Statika
• Projekt vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky
• Projekt vnitřního vodovodu a vodovodní          přípojky
• Projekt plynovodu a plynovodní přípojky
• Projekt vytápění a vzduchotechniky
• Projekt elektroinstalace a hromosvodu
• Požárně bezpečnostní řešení
• A další…

A dále zajistíme

• Geodetické práce
• Radonový průzkum
• Geologický a hydrogeologický průzkum
• Návrh oplocení a zahrad
• Zajištění technického dozoru stavby
• Zajištění technického dozoru investora
• Autorský dozor 

Reference

Základní škola Živanice

Bytový dům, třída Míru, Pardubice

Decathlon Pardubice

Sjednejte si s námi schůzku

Kontaktujte nás