Projekční a inženýrská kancelář

Rodinné a bytové domy, občanská vybavenost i průmysl

O nás

Naše společnost se zabývá projekční činností ve výstavbě, zajišťujeme kompletní přípravu projektové dokumentace od studie přes územní a stavební řízení až po prováděcí dokumentaci. Zajistíme veškeré potřebné podklady a doklady k vydání stavebního povolení. Dále nabízíme autorský, technický a stavební dozor.

Naše služby

Projektové dokumentace

Zpracováváme kompletní projektové dokumentace pro pozemní stavby dle vyhlášky č. 405/2017 Sb..   
• Architektonické studie

• Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení • Prováděcí projektová dokumentace
• Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
• Projektová dokumentace bouracích prací
• Projektová dokumentace změny užívání stavby • Pasporty staveb .•

Dílčí části projektové dokumentace

• Architektonické studie
• Stavební část projektové dokumentace
• Statika • Projekt vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky • Projekt vnitřního vodovodu a vodovodní              přípojky
• Projekt plynovodu a plynovodní přípojky • Projekt vytápění a vzduchotechniky • Projekt elektroinstalace a hromosvodu • Požárně bezpečnostní řešení • A další…

A dále zajistíme

• Geodetické práce
• Radonový průzkum
• Geologický a hydrogeologický průzkum
• Návrh oplocení a zahrad • Zajištění technického dozoru stavby
• Zajištění technického dozoru investora • Autorský dozor

Reference

Základní škola Živanice

Bytový dům, třída Míru, Pardubice

Decathlon Pardubice

Sjednejte si s námi schůzku

Kontaktujte nás